Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

OGŁOSZENIE

Konsorcjum firm : Bautra Sp. z o.o. oraz PBI Spectrum s.c. informuje mieszkańców miejscowości Sławsko, że w związku z realizacją inwestycji pn." budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno  - zadanie nr 1 -m. Sławsko" mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy !

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje odbiorców w m. Duninowo i Przewłoka, że od lutego bieżącego roku nastąpi wymiana układów pomiarowych. Prosimy o udostępnienie miejsca montażu wodomierza.

Szanowni Państwo,

W dniu 26.11.2021r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Sławno, z siedzibą przy ul.M.C. Skłodowskiej 9 w Sławnie, 76-100 Sławno, a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Postominie, na mocy którego z dniem 31.12.2021r. rozwiązana zostaje umowa o administrowanie siecią wodociągową w miejscowści Stary Kraków. Powyższa sieć wodociągowa z dniem 01 stycznia 2022 roku przekazana zostanie do administracji Zakladowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 86,76-200 Słupsk, który w miesiącu grudniu bieżącego roku zawrze z Państwem "umowę o zaopatrzenie w wodę" z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2022 roku. W tym celu należy dostarczyć do ZUW Sp. z o.o. w Słupsku wypełniony wniosek na zawarcie umowy na dostawę wody, który będzie dostepny u Sołtysa miejscowości Stary Kraków od dnia 07.12.2021r. Informujemy również, iż wnioski te można pobrać ze strony internetowej. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Wodnych od pon. do pt. od 7:00 do 15:00, tel. biuro 59 843 00 93, kierownik ds. eksploatacji sieci wod. 509 204 268, kierownik ds. eksploatacji kan. sanit. 500 114 106, e-mail : biuro@zuw.slupsk.pl.

Szanowni klienci

       W związku z wzrostem zachorowań na COVID-19 w naszym regionie Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku informuje, że klienci mogą załatwić sprawy pilne tylko w sekretariacie Spółki z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa - w pomieszczeniu może znajdować się jeden interesant, obowiązuje noszenie maseczek na twarzy (zasłaniając usta i nos) oraz dezynfekcja rąk przed wejściem.

          W trosce o bezpieczeństwo zachęcamy do wpłat bezgotówkowych oraz dokonywanie wpłat za pomocą kanałów bankowości elektronicznej.

           Wszystkie wnioski i pisma można składać w sekretariacie w wyznaczonym miejscu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biura : biuro@zuw.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 59 843 00 93.

                                         Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy !


Pliki do pobrania

formularze, wnioski

 

Zgłoś awarię
wodociągową
:

509 204 268

603 204 151

Zgłoś awarię
kanalizacyjną

509 204 274

500 114 106

back to top