Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku zwraca się z prośbą do odbiorców w miejscowościach ROWY, DĘBINA, PODDĄBIE i OBJAZDA
o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystywanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Zważywszy na ogromne zapotrzebowanie na wodę i jej niedostatki w miejscowościach nadmorskich  w określonych porach dnia, tj. w godzinach
9-11 oraz 18-20 zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie sytuacji i korzystanie z wody w sposób oszczędny.

Z uwagi na bardzo wysoki pobór wody w okresie sezonu letniego prosimy o odpowiedzialne i racjonalne korzystanie z jej zasobów.

Apelujemy o to, aby podlewać ogrody, trawniki oraz napełniać baseny w godzinach nocnych.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli na korzystanie przez Państwa z wody w sposób ciągły bez utrudnień spowodowanych spadkiem ciśnienia wody.

 

Prosimy zatem o rozsądne gospodarowanie wodą