Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

KOMUNIKAT

2019-01-08 Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo Państwa w związku z zaistniałą sytuacją  w kraju i na świecie związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Slupsku informuje :

 • faktury za miesiąc luty zostaną dostarczone przez konserwatorów do skrzynek pocztowych w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z odbiorcą oraz elektronicznie na podane przez Państwa adresy e-mail.
 • na dzień 31.03.2020 r. w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu i odczytu wodomierza, prosimy odbiorców usług, którzy nie posiadają wodomierzy z odczytem zdalnym o podanie informacji o stanie wodomierza :
 • bezpośrednio do działu rozliczeń na numer : 509 204 269 ; 59 844 97 74 (77)
 • za pośrednictwem strony www.zuw.slupsk.pl

Brak powyższej informacji skutkować będzie naliczeniem uśrednionego zużycia wody. 

 • opóźnienia związane z dostarczaniem faktur i wynikające z tego opóźnienia w płatnościach nie będą skutkować naliczeniem odsetek ustawowych.
 • zaplanowane wymiany wodomierzy, plombowania i inne usługi u odbiorcy usług zostają wstrzymane do odwołania.

W ramach możliwości prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych oraz załatwianie spraw urzędowych telefonicznie lub elektronicznie.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez :

 • kontakt telefoniczny :
 • zgłoszenie awarii : 509 204 268 (wodociągowa), 509 204 274 (kanalizacyjna)
 • Sekretariat : 603 204 151, 59 843 00 93
 • Dział Techniczny : 500 114 015
 • Rozliczenia : 509 204 269, 59 844 97(74)
 • Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków : 510 129 743
back to top