Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest :

  • pobór i uzdatnianie wody,
  • usługi w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków,
  • wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, montaży wodomierzy i podliczników.

Klientami obsługiwanymi w siedzibie Spółki w Słupsku są mieszkańcy gmin: 

Ustka - dostawa wody i odbiór ścieków,

Sławno - dostawa wody i odbiór ścieków,

Spółka w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obsługiwała: 

  • 5 395 odbiorców wody,
  • 3 737 dostawców ścieków,
  • 26 stacji wodociągowych, które dostarczały wodę do 40 miejscowości,
  • 5 oczyszczalnie ścieków, do których jest podłączonych i skanalizowanych 28 miejscowości.

W 2021 roku Zakład Usług Wodnych:

  • sprzedał 693 871,40 m³ wody;
  • odebrał 496 549,00 m³ ścieków.
back to top