Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest :

  • pobór i uzdatnianie wody,
  • usługi w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków,
  • wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, montaży wodomierzy i podliczników.

Klientami obsługiwanymi w siedzibie Spółki w Słupsku są mieszkańcy gmin: 

Ustka - dostawa wody i odbiór wody,

Sławno - dostawa wody i odbiór ścieków,

Spółka w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. obsługiwała: 

  • 5 263 odbiorców wody,
  • 3 558 dostawców ścieków,
  • 29 stacji wodociągowych, które dostarczały wodę do 74 miejscowości,
  • 3 oczyszczalnie ścieków, do których jest podłączonych i skanalizowanych 26 miejscowości.

W 2020 roku Zakład Usług Wodnych:

  • sprzedał 661 369,80 m³ wody;
  • odebrał 455 454,60 m³ ścieków.
back to top