Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie aktu założycielskiego, 100% udziałów w spółce należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Status prawny:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pełna nazwa: Zakład Usług Wodnych Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 
pod nr KRS 0000210686
Adres siedziby: ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
NIP: 839-288-20-38
REGON: 771613932 
Nr konta: 14 1240 3770 1111 0000 4068 3214 
w Banku PEKAO S.A.

 
Zarząd Spółki:

  • Marek Piotr Mazur - Prezes Zarządu

 
Podstawy prawne działania ZUW Sp. z o.o.:

  • Akt założycielski Spółki z o.o. określony aktem notarialnym Rep. A nr 737/2004 z dn. 25.02.2004r.
  • Ustawa z dn. 15.09.2000r. – Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 26 poz. 257)
back to top